page_banner

Enterprise Honor

Enterpris מתקדם

בשנים 2019-2020 הוא דורג כ"ארגון מתקדם "על ידי הממשלה העירונית שינל;

תעודת מוסד מו"פ ארגוני

בשנת 2019 הוענק לו "תעודת מוסד המו"פ הארגוני" על ידי המחלקה לתעשייה וטכנולוגיות המידע במחוז הביי; במקביל, סניף מפלגת החברה ויחידים זכו לתארים "ענף מפלגות מצוין" ו"חבר מפלגה קומוניסטית מצטיינת "במשך 6 שנים רצופות;

מפעל אכפתיות מעולה

בשנים 2018-2019, הוא דורג כ"ארגון אכפתיות מצוינת "על ידי ארגון התעשייה והמסחר בעיר שינלה ומשרד הדברת העוני בשינלה;

מוניטין תאגידי טוב ומוניטין טוב הם הדובדבן שבקצפת של ארגונים

משנת 2016 עד 2017 היא דורגה כ"יחידה מתורבתת "על ידי הוועדה העירונית של שינלה של המפלגה הקומוניסטית הביי וממשלת העם העירונית שינלה;